French Art made in Denmark

 
Lyngby local newspaper, 2017
Gennem en særegen fornemmelse af musik og moderne teknik kombineret i en fraktallignende kunstform, må jeg indrømme, at vi her ser en højst original tænkende kunstner komme til udtryk.
Hans kunstneriske form er ærlig i forhold til hans samtids pulserende udtryk.
Rytme og komposition meget organisk og harmonisk.
Karen Binicki, 1993
Kunst projektleder

Through a distinctive sense of music and modern technology combined into a fractal-like art form, I must admit, that here we see a highly original thinking artist expressing himself.
His artistic form is genuine in relation to his vibrant contemporary expression.
Rhythm and composition is very organic and harmonious.

Karen Binicki, 1993
Art project manager
Jeg betragter Olivier Blois-Puls som en af vore mest iderige og fremadstræbende unge kunstnere.
I consider Olivier Blois-Puls to be one of our most imaginative and forward-looking young artists.
Erik Petersen, 1993
Galerie Gammel Strand

Group exhibition, Galerie Gammel Strand, Copenhagen, Denmark, 1990.